top of page
Capture.PNG

„МАРТЕНИЧКИ КИКО” ЕООД стартира изпълнението на проект договор №BG16RFOP002-6.002-0940-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

 

От 16 септември 2022 г. стартира изпълнението на дейностите по проект договор №BG16RFOP002-6.002-0940-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, реализиран с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е „МАРТЕНИЧКИ КИКО” ЕООД.

Продължителността на проекта е 10 месеца.

В рамките на проекта, дружеството предвижда да закупи термопомпи  въздух-вода, вода-вода и въздух-въздух за отопление и охлаждане и топлоизолационни системи за покриви - топлоизолационни плочи от минерална вата.

Вижте повече в документа на този линк. 

bottom of page