top of page
Capture.PNG

Мартенички Кико ЕООД стартира изпълнението на проект договор №BG16RFOP002-2.040-1603-C01, „Подобряване на производствения капацитет на Мартенички Кико ЕООД

 

От 20 февруари 2020 г. стартира изпълнението на дейностите по проект договор №BG16RFOP002-2.040-1603-C01, „Подобряване на производствения капацитет на Мартенички Кико ЕООД, реализиран с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е Мартенички Кико ЕООД.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

В рамките на проекта, дружеството предвижда да закупи високопроизводителни машини и оборудване.

Вижте повече в документа на този линк. 


------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------
   Проектът е финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

bottom of page