top of page

Еlastic for masks

Еlastic for masks

/video/

We produce elastic for masks.
Daily capacity 1100 kg

We also manufacture Machines

for the production of Еlastic for masks

Ластик за маски

Ние произвеждаме ластик за маски.

Дневен капацитет - 1100 кг

Ние произвеждаме МАШИНИ за производство на ластик за маски!

Машините могат да бъдат произведени по изискване на клиента.

- Брой плетачни глави

- Размер на машина

- Мощност на машина

- Разстояние между плетачни глави

- Брой позиции на гатера

- Инверторно управление

  Машините ги произвеждаме според вашите изисквания и нужди.

  Видео - показващо машини произведени от нас може да видите ТУК

bottom of page